Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach kobiet

Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w zapasach młodziczek, kadetek, juniorek i młodzieżowej w ramach XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS Siedlce, 29-31.08.2019.

I. CEL IMPREZY

Wyłonienie mistrzyń Krajowego Zrzeszenia LZS na 2019 rok. Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród kobiet w środowisku wiejskim. Ocena aktualnego stanu wytrenowania zawodniczek Zrzeszenia LZS Promocja Powiatu Siedleckiego, Miasta Siedlece i Gminy Siedlec

II. ORGANIZATOR

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie

III. BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR

Wojewódzki Ludowy klub Sportowy Nowe Iganie

IV. WSPÓŁORGANIZATORZY

Ministerstwo Sportu i Turystyki Mazowieckie Zrzeszenie LZS
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Miasto i Gmina Siedlce

V. TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w terminie 29-31 sierpnia na hali sportowej II LO im. Królowej Jadwigi, ul. Prusa 12.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu mają:

Młodziczki w rocznikach 2005-2007

kategorie wagowe: 33 kg, 36 kg, 39 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 54 kg, 58 kg, 62 kg, 66 kg

Kadetki w rocznikach 2002-2004

kategorie wagowe: 40 kg, 43 kg, 46 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg, 61 kg, 65 kg, 69 kg, 73 kg

Juniorki i młodzieżowa razem w rocznikach 2001-1996

kategorie wagowe: 50 kg, 53 kg, 55 kg, 57 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg

Wszystkie grupy bez tolerancji wagowych. Zawodniczki muszą posiadać aktualne badanie lekarskie, licencje PZZ oraz
legitymację LZS z aktualnie opłacanymi składkami.

Zawody odbędą się na dwóch matach, zgodnie z regulaminem imprez PZZ na 2019 rok.

VII. OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędziego Głównego i Kierowników mat wyznacza PZZ. Pozostałych sędziów wyznacza Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy.

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia ilościowe sportowców drużyny w ramach limitu wojewódzkiego na załączonym druku należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia. Poprzez Wojewódzkie Zrzeszenia LZS do biura WLKS Nowe Iganie wlksi@wp.pl
oraz Krajowego Zrzeszenia LZS.

IX. NAGRODY

Zawodniczki za miejsca I-III otrzymują medale. Województwa za miejsca I-III otrzymują puchary.

XI. KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszt zakwaterowania i wyżywienia – wg zasad XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Startowe – wg zasad XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Zamawiający zakwaterowanie i wyżywienie będą obciążeni pełnymi kosztami zgodnie ze złożonym zamówieniem.

XII. SPRAWY RÓŻNE

1. Za szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc noclegowych obciążony zostanie klub w nim zakwaterowany.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników,
kradzieży, uszkodzeń czy zagubienia sprzętu w trakcie zawodów.
3. Punktacja wg klucza I-9; II-7; III 2×6; V 2×4; VII-3; VIII-2; i za każde następne miejsce 1 pkt.
4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem.

XIII. PROGRAM ZAWODÓW

29 sierpnia (czwartek)
Hala sportowa WLKS, ul. Kazimierzowska 23 (przyjeżdżają pełne ekipy) - do 14.00 przyjazd ekip
15:00-16:00 weryfikacja zawodników – hala sportowa WLKS, ul. Kazimierzowska 23
16:00 – konferencja techniczna wg wykazu otrzymanego na miejscu
17:00-18:00 – waga zawodników i przegląd lekarski
18:00-19:00-kolacja
19.00 – uroczyste otwarcie XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS

30 sierpnia (piątek)
9:30-13:00 – walki eliminacyjne
13:00-14:30 – przerwa obiadowa
15:00-18:00 – dalszy ciąg walk eliminacyjnych

31 sierpnia ( sobota)
9:30-11:00 – walki finałowe
11:30 – dekoracja medalistów
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

SER_Blau_cmyk

Ksiw_logo_page-0001

logotypclaim_czerony_pl_

znak podstawowy CMYK_page-0001

powiat_page-0001

miasto_page-0001

gmina_page-0001 (1)

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, All Premium Themes and