Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach mężczyzn

Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach w stylu wolnym młodzików, kadetów, juniorów i młodzieżowców w ramach XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS, Siedlce 29-31.08.19 r.

I. CEL IMPREZY

1. Wyłonienie mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS na 2019 rok.
2. Popularyzacja sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.
3. Podnoszenie poziomu wyszkolenia sportowego.
4. Promocja Mazowsza, Powiatu Siedleckiego, Miasta i Gminy Siedlce

II. ORGANIZATOR

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie

III. BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

IV. WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego
3. Mazowieckie Zrzeszenie LZS Warszawa
4. Powiat Siedlecki, Miasto Siedlce, Gmina Siedlce

V. TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w terminie 29-31 sierpnia w Hali Sportowej Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o., ul. B. Prusa 6

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Opłata startowa w ramach XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS Prawo startu mają:

Młodzicy w rocznikach 2005-2007

Kategorie wagowe: 38 kg, 41 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 75 kg, 85 kg

Kadeci w rocznikach 2002-2004

Kategorie wagowe: 45 kg, 48 kg, 51 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, 110 kg

Juniorzy i młodzieżowcy razem w rocznikach 2001-1996

Kategorie wiekowe: 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 79kg, 86 kg, 92 kg, 97 kg, 125 kg

Wszystkie grupy bez tolerancji wagowych. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencje PZZ oraz legitymację LZS z aktualnie opłaconymi składkami. Zawody odbędą się na dwóch matach zgodnie z regulaminem imprez na 2019 rok.

VII. OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędziego Głównego i Kierowników mat wyznacza PZZ. Pozostałych sędziów wyznacza organizator.

VIII.ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Według zasad XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS.

IX. NAGRODY

Za miejsca I, II i 2xIII indywidualnie zawodnicy otrzymują medale. Województwa w łącznej punktacji za miejsca od I-III otrzymują puchary.

X. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać wg zasad XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS, w/g limitów na drukach Krajowego zrzeszenia LZS (druk w załączeniu), poprzez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS do biura WLKS Nowe Iganie: wlksi@wp.pl oraz Krajowego Zrzeszenia LZS.

XI. SPRAWY RÓŻNE

1. Za szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc noclegowych obciążony zostanie klub lub WZ LZS w nim zakwaterowany.
2. Za miejsca zarezerwowane, a niewykorzystane województwa zostaną obciążone finansowo.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzeń czy zagubienia mienia w trakcie zawodów.
4. Punktacje zespołowe będzie prowadzona wg klucza I-9pkt, II-7pkt, III-2x6pkt, V-2x4pkt, VII-3pkt, VIII-2pkt. i dalsze po 1 punkcie. Punkty te zaliczana będą również do współzawodnictwa mistrzostw LZS za 2019r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem.

XII. PROGRAM ZAWODÓW

29 sierpnia (czwartek)
Hala Sportowa WLKS, ul. Kazimierzowska 23 (przyjeżdżają pełne ekipy) - do 14.00 przyjazd ekip
16:00-17:00 – konferencja techniczna wg wykazu otrzymanego na miejscu
17:00-17:30 – waga zawodników i przegląd lekarski
18:00-19:00 – kolacja
19.00 – uroczyste otwarcie XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS

30 sierpnia (piątek) – hala sportowa ul. B.Prusa 6
09:00-14:00 – walki eliminacyjne
14:00-16:00 – przerwa obiadowa
16:00-19:00 – ciąg dalszy walk eliminacyjnych

31 sierpnia (sobota) – hala sportowa ul. B. Prusa 6
9:00-12:00 – walki finałowe, wręczenie medali, pucharów i upominków

 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

SER_Blau_cmyk

Ksiw_logo_page-0001

logotypclaim_czerony_pl_

znak podstawowy CMYK_page-0001

powiat_page-0001

miasto_page-0001

gmina_page-0001 (1)

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, All Premium Themes and