Komunikat organizacyjny Pucharu Polski juniorów i juniorek w zapasach

Od 18 do 20 października Siedlce będą gospodarzem Pucharu Polski juniorek i juniorów w zapasach.

1. Organizatorzy

 • Polski Związek Zapaśniczy
 • Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

2. Współorganizatorzy

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Powiat Siedlecki
 • Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy
 • Gmina Siedlce

3. Cel imprezy

 • popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie Mazowsza, Gminy Siedlce i Powiatu Siedleckiego
 • podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników i zawodniczek

4. Termin i miejsce zawodów

 • 18-20 października, hala sportowa ZSP nr 3 przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8 w Siedlcach

5. Warunki uczestnictwa

 • zgodnie z regulaminem PZZ na 2019 rok
 • prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach: 2000, 2001, 2002 (17-19 lat)

kategorie wagowe:

Juniorzy: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125kg

Juniorki: 50, 53, 55, 57,59, 62, 65, 68, 72, 76kg

 • tolerancja wagowa – 2 kg
 • obowiązuje elektroniczny system zgłaszania zawodniczek i zawodników do zawodów zgodnie z Regulaminem PZZ

6. Zgłoszenia

 • zgłoszenia z ilością miejsc noclegowych i wyżywienia należy dokonać pod nr tel.: 26 633 95 08, lub przesłać na email wlksi@wp.pl do dnia 10 października z uwzględnieniem ilości zawodniczek/ów i osób towarzyszących

7. Obsada sędziowska

 • sędziego głównego zawodów oraz obsadę sędziowską na 3 maty wyznacza Komisja Sędziowska PZZ

8. Koszty uczestnictwa

 • koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
 • koszt przejazdu, startowego, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywają startujące kluby
 • koszt zakwaterowania
 • Hotel – 70 zł
 • Dom Studenta – 60 zł
 • Internat – 45 zł
 • Wyżywienie całodzienne – 50 zł
 • startowe zgodnie z regulaminem PZZ – 40 zł wpłacane na konto PZZ (z dniem 26.08.2019 uległ zmianie nr konta) 95 1090 1056 0000 0001 4313 3184

9. Nagrody

 • zawodnicy za I, II, i 2xIII miejsca otrzymają medale
 • kluby za klasyfikację drużynową I-III otrzymują puchary, oddzielnie juniorzy – oddzielnie juniorki

10. Postanowienia końcowe

 • zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZZ
 • prosimy o poważne potraktowanie rezerwacji noclegów i wyżywienia, organizatorzy nie gwarantują zakwaterowania i wyżywienia, jeśli zgłoszenie nadesłane zostanie po terminie lub w ogóle nie zostanie wysłane.
 • kluby biorące udział w zawodach biorą pełną odpowiedzialność za ubezpieczenie NW zawodników i osób towarzyszących

 

Program zawodów

18 października (piątek)

16:00 – przyjazd ekip i sędziów (WLKS biuro – ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce)

16:30-17:30 – weryfikacja zawodniczek i zawodników

17:30-18:00 – konferencja techniczna

18:00-19:00 – waga zawodników i zawodniczek (2 kg tolerancji)

19 października (sobota)

9:30-13:00 – walki eliminacyjne

13:00-15:00 – przerwa obiadowa

15:00-15:30 – uroczyste otwarcie zawodów

15:30-18:00 – dalszy ciąg walk eliminacyjnych

18:30-19:30 – II waga zawodniczek i zawodników (2 kg tolerancji)

20 października (niedziela)

9:30-12:00 – walki półfinałowe i finałowe

12:00-13:00 – dekoracja zawodników i zakończenie zawodów

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, All Premium Themes and