Puchar Polski Młodziczek i Młodzików, Kadetek i Kadetów w sumo

WLKS-PLAKAT Puchar Polski Sumo

Komunikat organizacyjny Pucharu Polski Młodziczek i Młodzików, Kadetek i Kadetów w sumo.

I.  ORGANIZATORZY

 • Polski Związek Sumo
 • WLKS Siedlce-Nowe Iganie
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Sumo
 • Zespół Oświatowy w Stoku Lackim

II. CEL ZAWODÓW

 • Wyłonienie najlepszych zawodników w grupie młodzików i kadetów
 • Popularyzacja sumo
 • Kwalifikacja zawodników do reprezentacji na ME 2020
 • Popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia
 • Promocja Mazowsza, Powiatu i Gminy Siedlce

III.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

16-17 listopada, hala sportowa Zespołu Oświatowego Stok Lacki ul. Siedlecka 135

IV. OBSADA SĘDZIOWSKA

Obsadę sędziowską wyznaczy odrębnym dokumentem Główne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Sumo.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki licencjonowanych klubów sportowych Polskiego Związku Sumo, którzy posiadają aktualne badania lekarskie i ważną (tzn. opłaconą na 2019 rok) licencję zawodniczą oraz są szkoleni przez instruktora sumo posiadającego ważną (tzn. opłaconą) licencję instruktorską PZSUMO na 2019 rok – zgodnie z pkt. 2.5. Regulaminu Sportowego i Organizacyjnego PZSumo na rok 2019. Zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do okazania się podczas weryfikacji dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem).

Walki przeprowadzane są zgodnie z systemem Polskiego Związku Sumo. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy urodzeni w latach 2006 – 2008 (młodzik)  2004 – 2005 (kadet).

Kategorie wagowe, które będą rozgrywane podczas Pucharu Polski Młodziczek i Młodzików Kadetów
i Kadetek (brak tolerancji wagowej):

Młodziczki: 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, +65 kg.

Młodzicy:    35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, +70 kg.

Kadeci:  -55 kg, -65 kg, -75 kg, -85 kg, -95 kg, + 95 kg, open.

Kadetki: -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, + 70 kg, open.

Zgłoszenia zawodników do zawodów należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez serwis SportZona.pl do dnia 13.11.2019 r.  Wygenerowane poprzez system SportZona wnioski (bez podpisów) jeszcze niezgłoszonych zawodników oraz dowody wpłaty należy przesłać na adres: tarozum@wp.pl lub sumo@sumo.org.pl. Oryginały wniosków licencyjnych i oświadczenia należy dostarczyć do weryfikacji przed wagą.

Ostateczny termin uaktywnienia zawodników w celu zgłoszenia upływa 13.11.2019 o godz. 17:00. Podczas  Pucharu Polski Kadetek i Kadetek zawodnicy startują w pasie mawashi (nie dopuszcza się możliwości startu w pasie na rzepy), jednak mogą stosować pod pasem czarne, obcisłe spodenki – typu leginsy, o długości nieprzekraczającej poziomu kolan. Nie dopuszcza się do startu zawodników w kostiumach zapaśniczych. Zawodniczki startują w kostiumie i pasie mawashi. Decyzję o ewentualnych odstępstwach od powyższych zobowiązań dotyczących stroju zawodników podejmuje sędzia główny zawodów. Niezastosowanie regulaminowego stroju może skutkować dyskwalifikacją z zawodów.

Koszt licencji na 2019 rok wynosi: klubowa – 300 PLN, wpisowe dla nowych klubów 300 PLN + składka klubowa 300 PLN, licencja zawodnicza dla młodzików – 20,00 PLN, kadetów – 30,00 PLN. Opłaty należy dokonać przelewem na konto PZSUMO – SANTANDER BANK POLSKA 30 1500 1517 1215 1004 4268 0000. Skan dowodu wpłaty z wykazem zawodników wygenerowanym poprzez system SportZona należy przesłać elektronicznie na adres tarozum@wp.pl lub sumo@sumo.org.pl do dnia 13.11.2019 r. do godz. 17:00.

Na przelewie należy określić czego dotyczy opłata: Nazwa licencji, ilość i suma – jest to niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.

Uczestnictwo w zawodach dzieci według zgłoszeń przekazanych organizatorowi.

VI. KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; koszty ubezpieczenia zawodników pokrywają macierzyste kluby. Od 1 stycznia 2019 obowiązują opłaty startowe na rzecz organizatorów wszystkich imprez centralnych: w grupie młodzików 15 zł.*, w grupie kadetów 20 zł. Opłat dokonuje się przed oficjalną wagą danych zawodów.

*opłata startowa nie jest pobierana od grupy młodzików w rozgrywkach MMM.

VII. MIEJSCE ZAKWATEROWANIA

 • Hotel  – 70 zł
 • Internat  -  40 zł

Wyżywienie: śniadanie – 15 zł, obiad – 20 zł, kolacja – 15 zł.

Za zamówione, a niewykorzystane miejsca noclegowe oraz wyżywienie zostaną obciążone zamawiające kluby. Rezerwacji wraz z zamówieniem posiłków dokonują zainteresowane kluby do dnia 08.11.2019 r. na adres: wlksi@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona.

VIII. NAGRODY

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale.

IX.  PROGRAM ZAWODÓW

 

16 listopada (sobota)

1700 – przyjazd ekip Biuro WLKS, Siedlce ul. Kazimierzowska 23

1730-1830 – I waga oraz kontrola ważności badań: Siedlce, ul. Kazimierzowska 23

17 listopada (niedziela)

845-915 – II waga oraz kontrola ważności badań: Hala Sportowa Siedlce ul. Kazimierzowska 23

1000 – losowanie

1030 – zawody PP młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów

1300 – uroczyste otwarcie zawodów

1315 – zawody PP młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów

1430 – zawody dla dzieci

UWAGA

Medaliści do dekoracji wychodzą w stroju startowym, tj. w mawashi. Zawodnicy, którzy nie spełnią tego warunku nie otrzymają medali.

 

ORGANIZATOR:

(25) 633 95 08; (25) 633 31 50; e-mail: wlksi@wp.pl

 

DRUK ZGŁOSZENIOWY

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, All Premium Themes and