Projekt programu działania Zarządu WLKS na lata 2020-2021

Projekt programu działania Zarządu Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe Iganie na lata 2020–2021.

Realizując program przyjęty na ostatnim Walnym Zebraniu Członków WLKS winniśmy w dalszym ciągu realizować konsekwentnie obrane kierunki działania. Główne zadanie to utrzymanie na obecnym poziomie sportowym sekcji: podnoszenia ciężarów, lekkiej atletyki, zapasów i sumo.

I. Sprawy finansowe

1. Zwrócić szczególną uwagę na opłacenie składek członkowskich przez Członków Klubu.
2. Poczynić starania w pozyskiwaniu sponsorów na organizowane zawody sportowe jak również przedłużyć umowy na najem powierzchni reklamowych znajdujących się na zewnątrz budynku.
3. Poczynić działania w pozyskiwaniu indywidualnych sponsorów dla najlepszych zawodników naszego Klubu (medaliści Mistrzostw Świata i Europy).

II. Sprawy szkoleniowo – sportowe

1. Stworzenie optymalnych warunków do dalszej prawidłowej pracy istniejących sekcji poprzez:
a) zapewnienie zgrupowań, konsultacji,
b) zapewnienie zawodnikom/czkom startu w zawodach,
c) zatrudnienie odpowiedniej ilości kadry szkoleniowej w zapasach
2. Zabezpieczenie sprzętu specjalistycznego i bazy treningowej dla potrzeb naszych sekcji.

III. Sprawy organizacyjne

1. Dążenie do zwiększenia ilości członków Klubu.
2. Dalsze rozszerzenie i doskonalenie form pracy kadry szkoleniowej ze szkołami szczebla podstawowego i ponadpodstawowego ze szczególnym uwzględnieniem szkół działających na terenie Powiatu Siedleckiego.

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, All Premium Themes and