Komunikat organizacyjny I Pucharu Polski kadetów w zapasach w stylu wolnym

Publikujemy komunikat organizacyjny I Pucharu Polski kadetów w zapasach w stylu wolnym.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I PUCHAR POLSKI KADETÓW W ZAPASACH W STYLU WOLNYM
Eliminacja do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Siedlce, luty 2021

Sponsor tytularny:

 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

I. ORGANIZATORZY

 • Polski Związek Zapaśniczy
 • Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Siedlce-Nowe Iganie

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Ministerstwo Sportu
 • Powiat Siedlecki, Gmina Siedlce
 • Miasto Siedlce
 • Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy

III. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja sportu zapaśniczego
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w Polsce
 • Pierwszy etap eliminacji do Finałów OOM
 • Promocja Województwa Mazowieckiego i Powiatu Siedleckiego
 • Promocja Miasta i Gminy Siedlce
 • Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 • luty 2021r., Hala sportowa ARMS ul. Ks. J. Popiełuszki 6,
  08-110 Siedlce

V.   WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZZ na 2021 rok
 • Sędziego Głównego oraz obsadę sędziowską na 3 maty wyznaczy PZZ
 • Obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń do zawodów, zgłoszenia do dnia 19.01.2021r.

VI. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia zawodników do zawodów oraz rezerwację miejsc noclegowych i wyżywienia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2020r. na adres: wlksi@wp.pl  lub pocztą na adres:
  WLKS ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce

VII. KOSZTY UCZESTNICTWA

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
 • Koszty przejazdu, startowego, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają delegujące kluby:

- startowe 30 zł płatne do PZZ

- koszt noclegu wraz z wyżywieniem: Hotel -125 zł, Internat – 105 zł(ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

VIII. NAGRODY

 • Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku zapaśniczego na 2021 rok i nagrody rzeczowe

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Za ewentualne zniszczenia w miejscu zakwaterowania organizator obciąży zamawiającego
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie NWW uczestników i osób towarzyszących
 • Za miejsca zarezerwowane i nie wykorzystane płaci zamawiający

UWAGA:

W związku z ograniczeniem ilości startujących na zawodach sportowych oraz trwającą epidemią organizatorzy rozważają możliwość przeprowadzenia Pucharu Polski Kadetów wg następującej zasady: Kategorie: 45kg, 48kg, 51kg, 55kg, 60kg w dniu 23.01.2021r do południa, a pozostałe kategorie po południu, walki o medale wszystkich kategorii w dniu 24.01.2021r.

 

PROGRAM ZAWODÓW

I dzień

do godz. 1645 - przyjazd ekip i Sędziów do biura WLKS Siedlce ul. Kazimierzowska 23 (biuro zawodów czynne od godz. 1400)

godz. 1700-1800 - konferencja techniczna i sędziowska weryfikacja zawodników jw.

godz. 1800-1900 - waga zawodników i kontrola medyczna jw.

 

II dzień

godz. 900-1300 - walki eliminacyjne

godz. 1300-1500 - przerwa obiadowa

godz. 1500-1530 - otwarcie zawodów

godz. 1530-1900 - ciąg dalszy walk

godz. 1930-2000 - waga zawodników (1 kg tolerancji)

 

III dzień

godz. 900-1300 - ciąg dalszy ewentualnych walk eliminacyjnych, walki finałowe

godz. 1300-1330 - dekoracja medalistów i zakończenie zawodów

 

ZAMÓWIENIE NA NOCLEGI I WYŻYWIENIE (POBIERZ)

 

Stefan Długosz

Dyrektor WLKS Nowe Iganie

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, All Premium Themes and