Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Chodziarz WLKS z nowymi sponsorami

Łukasz Niedziałek został wsparty przez Grupę Producentów Euro Indyk, firmę Golpasz oraz portal SportSiedlce.pl.

Chodziarz WLKS ma za sobą wiele sukcesów, a przed sobą ambitne cele. W ich realizacji mają pomóc wspomniane na wstępie firmy. – Ogromny szacunek dla ludzi, którzy potrafią dzielić się tym, co mają. Serdecznie za to dziękujemy. W imieniu klubu i Łukasza – powiedział prezes WLKS, Zygmunt Wielogórski.

Zainteresowani podpisali umowy, w których zostały ustalone ramy współprace. Niedziałek przekazał sponsorom pamiątkowe koszulki.

– Dziękuję zarządowi WLKS za zorganizowanie konferencji i znalezienie sponsorów. Wsparcie finansowe pomoże mi w realizacji moich celów – podsumował Niedziałek.