Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

II runda ogólnorozwojowego turnieju sportowego dla dzieci “Szukamy młodych talentów”

Komunikat organizacyjny II rundy ogólnorozwojowego turnieju sportowego dla dzieci “Szukamy młodych talentów”.

1. Organizator

  • – Mazowiecki Związek Podnoszenia Ciężarów,
  • – WLKS Siedlce-Nowe Iganie.

2. Warunki uczestnictwa w zawodach

– Prawo startu w turniejach ma młodzież szkolna w wieku 8-13 lat z klubów województwa mazowieckiego i podlaskiego

  • uczestnicy startują w czterech grupach: dziewczęta i chłopcy do 10 lat,dziewczęta i chłopcy do 13 lat
  • uczestnicy zobowiązani są posiadać legitymację szkolną oraz oświadczenie rodziców
  • klub sportowy ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników

3. Termin i miejsce zawodów

II runda ogólnorozwojowego turnieju sportowego dla dzieci „Szukamy Młodych Talentów” odbędzie się w 20 października w hali sportowej WLKS przy ul. Kazimierzowskiej 23 w Siedlcach.

4. Program zawodów

Zawodniczki i zawodnicy rywalizować będą w 3 konkurencjach ogólnorozwojowych i jednym ćwiczeniu ukierunkowanym na podnoszeniu ciężarów: bieg wahadłowy 4×10 m; rzut piłką lekarską; trójskok obunóż z miejsca; podrzut.

Program minutowy:

11:00 – konferencja techniczna

11:30 – podrzut techniczny

13:00 – blok konkurencji ogólnorozwojowych

14:30 – dekoracja zawodników

5. Opis wykonywania poszczególnych ćwiczeń

1) Bieg wahadłowy 4×10 m

Zawodnik ustawia się przed linią startu w pozycji stojącej. Na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, której musi dotknąć (lub stojącego na niej pachołka). Wraca do linii startu (mety), dotyka linię lub postawiony na niej pachołek i ponownie przebiega 10 m do linii, powraca do miejsca startu na metę. Próba jest zaliczona, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości i dotknął linii lub pachołków.

2) Rzut piłką lekarską

Zawodnik leży na macie z rozstawionymi stopami i kolanami ugiętymi pod katem prostym. Ręce splecione na karku. Na sygnał “start” zawodnik wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej (dotyka łopatkami do materacu). Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

3) Trójskok obunóż z miejsca

Zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje trzy skoki (bez zatrzymania) w przód na odległość, próbę powtarza się dwukrotnie, oceniany jest najdłuższy skok mierzony od linii wyznaczającej miejsce odbicia do najbliższego miejsca kontaktu podparcia z podłożem.

4) Ocena techniki podrzutu

Zawodnik oceniany jest od momentu wejścia na pomost, poprzez wykonanie 3 prób rwania i zejścia z pomostu. Każda próba zawodnika oceniana jest w skali dziesięciopunktowej (od 0 do 10) przez 3 sędziów, których oceny sumuje się ze wszystkich trzech prób. Błędy i drobne uchybienia w wykonywaniu ćwiczenia powodują obniżenie punktacji w każdej wykonywanej próbie.

Nieprawidłowe ruchy, które będą obniżały ocenę ćwiczenia przez sędziów to: uginanie łokci tzn. dociskanie sztangi, „ściąganie” kolan do środka w trakcie przysiadu i wstawania z przysiadu, dotknięcie łokciami kolan, przedmach, wykonanie ćwiczenia z ugiętym kręgosłupem. Dodatkowo brana będzie pod uwagę postawa zawodnika przed, w trakcie i po wykonaniu ćwiczenia: zachowanie, schludny, sportowy ubiór (koszulka wciągnięta w spodenki) itp.

6. Zasady punktacji i oceny wyników

a) uczestnicy wieloboju podlegają następującej ocenie:

– ćwiczenia ogólnorozwojowe oceniane będą w skali 1-100 pkt. wg specjalnie przygotowanej punktacji dla każdego rocznika,

– ćwiczenia podnoszenia ciężarów oceniane będą na tzw. technikę w skali 1-90 pkt.,

b) uczestnicy zawodów mają możliwość wykonania 2 prób w przypadku konkurencji ogólnorozwojowych i 3 prób przy ćwiczeniach ukierunkowanych na podnoszenie ciężarów,

c) do punktacji końcowej indywidualnej wieloboju liczone będą punkty z najlepszych prób w każdym ćwiczeniu,

d) do punktacji drużynowej liczona będzie suma punktów uzyskanych przez wszystkie zawodniczki i zawodników danego klubu.

7. Nagrody

  • wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy,
  • najlepsze zawodniczki i zawodnicy turnieju otrzymają puchary

8. Zgłoszenia

Ze względu na konieczność przygotowania medali i dyplomów dla wszystkich uczestników oraz w celu sprawnego przeprowadzenia zawodów prosimy o nadsyłanie imiennych zgłoszeń do dnia 15.10.2019 na adres mailowy: wlksi@wp.pl

9. Postanowienia końcowe

  • obsadę sędziowską wyznacza Mazowiecki OZPC w porozumieniu z klubem
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży czy zagubienia sprzętu
  • prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora