Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Komunikat mistrzostw zrzeszenia LZS do 17 lat

Od 29 do 31 sierpnia Siedlce będą gospodarzem XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Oto komunikat mistrzostw zrzeszenia LZS do 17 lat w podnoszeniu ciężarów.

I. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

II. BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

III. WSPÓŁORGANIZATORZY
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Zrzeszenie LZS
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Miasto Siedlec, Gmina Siedlce
Mazowiecki Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów

IV. CEL ZAWODÓW
– wyłonienie mistrzyń i mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS w grupie 17 lat,
– popularyzacja podnoszenia ciężarów,
– promocja Mazowsza, Powiatu Siedleckiego, Miasta i Gminy Siedlce
– stworzenie warunków dla współzawodnictwa i wzrostu poziomu sportowego podnoszenia ciężarów.

V. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniach 29–31 sierpnia 2019 r. w Siedlcach, siłownia WLKS,
ul. Kazimierzowska 23

VI. KOSZT ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
Według zasad XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Mistrzostwach Zrzeszenia LZS prawo startu posiadają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2006-2002 i zostaną rozegrane w grupie juniorek i juniorów do 17 lat. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wagowych:
– juniorki do 17 lat – 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, +81 kg
– juniorzy do 17 lat –55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, +102kg
Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencję PZPC na 2019 rok oraz legitymację LZS z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi.

IX. PROGRAM MISTRZOSTW

29 sierpnia (czwartek)
14:00 – akredytacja uczestników mistrzostw,
Siłownia WLKS ul. Kazimierzowska 23
16:00 – konferencja Techniczna – wg wykazu otrzymanego na miejscu
18:00 – kolacja
19:00 – uroczyste otwarcie Ogólnopolskich Igrzysk LZS – lodowisko, ul. B. Prusa 6, Siedlce

30 sierpnia (piątek)
9:00-20:30 – zawody

31 sierpnia (sobota)
9:00-14:00 – zawody

Waga zawodniczek i zawodników zgodnie z regulaminem na dwie godziny przed startem danej kategorii wagowej. Szczegółowy program zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń i ukaże się w komunikacie organizacyjnym na stronach Krajowego zrzeszenia LZS, PZPC i WLKS Nowe Iganie, pełna weryfikacja programu nastąpi na konferencji technicznej 29 sierpnia.

X. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH
Zgłoszenia pisemne w terminie do 15 sierpnia na adres WLKS., ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce lub elektronicznie na adres wlksi@wp.pl, tel. kontaktowy 25 633 95 08, z odpisem do KZ LZS wg zasad XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS, poprzez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS

Zgłoszenia imienne wg wzoru:

 

L.p.Nazwisko i ImięKat. wagowaRok ur.wynikklubWojewództwo
       

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń ustala się na 15 sierpnia.

XI. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Wedługg zasad XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS

XII. NAGRODY

Indywidualnie za miejsca 1-3 w każdej kategorii wagowej zawodnicy otrzymają medale. Województwa za miejsca 1-3 w punktacji łącznej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary. Punktacja zespołowa wg klucza: I- 9 pkt., II- 7 pkt., III- 6 pkt., IV- 5; V- 4 pkt.; VI- 3pkt; VII-2 pkt.; VIII- 1 pkt. i za każde następne miejsce 1 pkt. 

XIII. OBSŁUGA SĘDZIOWSKA

Obsługę sędziowska zabezpiecza MOZPC Warszawa. 

XIV. FINANSOWANIE

Wg zasad XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS.

Za zamówione i nie wykorzystane miejsca noclegowe oraz wyżywienie będą obciążane jednostki zamawiające.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym regulaminie.

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, płatność na miejscu przez kierownika lub trenera.

ZAŁĄCZNIK

SER_Blau_cmyk
Ksiw_logo_page-0001
logotypclaim_czerony_pl_
znak podstawowy CMYK_page-0001
powiat_page-0001
miasto_page-0001
gmina_page-0001 (1)