Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Komunikat Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów

Komunikat Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów – Stok Lacki, 24-25.05.2019 r.

I. ORGANIZATORZY

1. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów
2. Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Siedlce-Nowe Iganie

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego
3. Powiat Siedlecki
4. Mazowiecki Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów

III. CEL ZAWODÓW
1. Wyłonienie indywidualnych Mistrzyń i Mistrzów Polski
2. Popularyzacja dyscypliny podnoszenia ciężarów w kraju, województwie mazowieckim na terenie
powiatu siedleckiego oraz miasta i gminy Siedlce
3. Selekcja uzdolnionych zawodniczek i zawodników do Kadry Narodowej do lat 23

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
24-25 maja, Hala Sportowa w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim, ul. Siedlecka 135

AKREDYTACJA

23-25.05.2019r., Hala Sportowa WLKS, ul. Kazimierzowska 23, Siedlce w godz. 23.05.2019 – 12:00-19:00
24.05.2019 – 8:00-18:00
25.05.2019 – 8:00-12:00

V. PROGRAM MISTRZOSTW

24 maja (piątek)
9:30 – konferencja techniczna na obiektach WLKS przy Kazimierzowskiej
12:30 – start kat. 49-55 kg
14:00 – start kat. 59-64 kg
15:30 – otwarcie zawodów
16:00 – start kat. 76-87 kg, +87 kg
18:00 – start kat. 61-67 kg

25 maja (sobota)
10:00 – start kat. 73 kg
11:30 – start kat. 81 kg
13:00 – start kat. 96 kg
14:30 – start kat. 109 kg, +109 kg
16.30 – zakończenie mistrzostw

Program minutowy może ulec zmianie po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. UWAGA: waga pierwszych kategorii wagowych – siłownia WLKS, pozostałe kategorie w miejsce zawodów.

VI. UCZESTNICTWO I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

W Mistrzostwach Polski prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy w wieku 21-23 lata (ur. 1996-1998). Każdy zawodnik /czka powinien posiadać ważną licencję PZPC na rok 2019, książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami oraz dokument tożsamości.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPC w następujących kategoriach wagowych:
Kobiety: 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 76 kg, 87 kg, +87 kg
Mężczyźni: 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 96 kg, 109 kg, +109 kg

VII . ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Hotel – 75 zł
Dom studenta – 60 zł
Codzienne wyżywienie – 50 zł (śniadanie, obiad, kolacja)

Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie będą przyjmowane tylko na załączonych drukach. Koszty noclegów i wyżywienia pokrywają uczestnicy.

VIII. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH

Zgłoszenia imienne zawodników oraz rezerwację noclegów i wyżywienia prosimy dokonać najpóźniej do 12 maja wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: wlksi@wp.pl. W przypadku zgłoszenia po terminie klub uiszcza podwójną opłatę startową od każdego zawodnika i osoby towarzyszącej.

IX. STARTOWE

Od każdego uczestnika zawodów pobierane będzie startowe w kwocie 50 zł. zgodnie z regulaminem PZPC podczas akredytacji.

X . NAGRODY
Indywidualnie za miejsca I-III w każdej kategorii wagowej zawodniczki/cy otrzymają medale, dyplomy, a trener najlepszej zawodniczki/ka w dwuboju otrzyma złoty medal. W punktacji łącznej klubów, województw za miejsca I-III wręczone będą puchary. Zasady podziału oraz wysokość nagród pieniężnych organizator poda na konferencji technicznej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy Mistrzostw powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym regulaminie. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, płatność na miejscu przez kierownika, trenera. Kontakt: tel. 25 633 95 08, e-mail: wlksi@wp.pl.

KOMUNIKAT I ZAŁĄCZNIK NR 1