Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Komunikat organizacyjny Drużynowych Mistrzostw Województwa Mazowieckiego

Komunikat organizacyjny Drużynowych Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Juniorek i Juniorów do 15, 17 i 20 lat w podnoszeniu ciężarów.

1. Zawody zostaną rozegrane w dniu 24.10.2020r. w siłowni WLKS przy ul Kazimierzowskiej 23 w Siedlcach

2. Zgłoszenia zawodników do dnia 20.10.2020r. należy przesłać na e-mail: wlksi@wp.pl z podaniem kategorii wagowej, wyniku dwuboju oraz roku urodzenia.

3. Program zawodników:
9:00 – Konferencja techniczna
9:15 – Waga wszystkich zawodniczek i zawodników
11:45 – Start I gr. dziewcząt
11:45 – dodatkowa waga zawodników
13:00 – Start II gr. dziewcząt
14:30 – Start I gr. chłopców
16: 00 – Start II gr. chłopców
W przypadku małej ilości zgłoszeń istnieje możliwość rozegrania I grupy dziewcząt.

4. W zawodach startują zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2007-2000.

5. Klub może wystawić dowolną ilość drużyn w każdej grupie wiekowej 15,17 i 20 lat oddzielnie kobiety i mężczyźni.
– Drużyna składa się z 3 zawodniczek lub 3 zawodników wśród których wszyscy punktują wg tabeli Sinclaira.
– Dopuszcza się zespoły w mniejszych składach.
– Wyniki uzyskane przez 3 lub mniej zawodniczek i 3 lub mniej zawodników liczą się do punktacji danej grupy wiekowej.

6. Drużynowo – Puchary za I, II, III miejsce w każdej grupie wiekowej dziewcząt i chłopców.
Nagrody za I – III miejsce indywidualnie – medale wg kategorii
– kobiety: 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87, +87 kg
– mężczyźni: 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109, +109 kg

7. Punktacja: wg tabeli Sinclaira oddzielnie w każdej grupie wiekowej dziewcząt i chłopców.

8. Sędziów wyznacza komisja techniczna MOZPC.

9. Koszty organizacyjne pokrywa Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, a pozostałe koszty pokrywają kluby.