Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów do 15 i 17 lat

W dniach 13-16 maja w Siedlcach odbędą się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów do 15 i 17 lat w podnoszeniu ciężarów.

1.  Cel

– wyłonienie Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów w grupach 15 i 17 lat;

– popularyzacja podnoszenia ciężarów wśród młodzieży;

– tworzenie warunków dla współzawodnictwa i wzrostu poziomu sportowego podnoszenia ciężarów;

– promocja Powiatu, Gminy i Miasta Siedlce;

– promocja Województwa Mazowieckiego.

2.  Termin i miejsce

Zawody odbędą się w dniach 13-16 maja w sali sportowej WLKS Nowe Iganie, 08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 23.

3.   Organizator

– Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. 

4.   Bezpośredni organizator

– Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Siedlce-Nowe Iganie.

5.    Współorganizatorzy

 • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;
 • Mazowieckie Zrzeszenie LZS w Warszawie;
 • Powiat Siedlecki, Gmina Siedlce, Miasto Siedlce;
 • Mazowiecki Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów w Warszawie.

 6.   Program zawodów

Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2008-2004. Zawody zostaną rozegrane w dwóch grupach wiekowych: młodziczki i młodzicy do 15 lat oraz juniorki i juniorzy do 17 lat.

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wagowych:

– juniorki do 15 lat – 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, +76kg

– juniorzy do 15 lat –45 kg, 49kg, 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, +96kg

– juniorki do 17 lat – 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, +81kg

– juniorzy do 17 lat – 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, +102kg

Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencję PZPC na 2021 rok oraz legitymację LZS z aktualnie opłaconymi składami członkowskimi.

Waga zawodników – dwie godziny przed startem.

 7.   Program zawodów:

13 maja (czwartek)

Od 11:00 – akredytacja uczestników zawodów, Biuro klubu WLKS Siedlce ul. Kazimierzowska 23

13:00 – konferencja techniczna

16:00 – start kat. 45 kg dziewcząt U-15

17:30 – start kat. 49 kg, 55 kg dziewcząt U-15

19:00 –  start kat. 49 kg i + 55 kg dziewcząt U17

14 maja (piątek)

9:00 – start kat. 59 kg i 64 kg dziewcząt U-15

11:00 – start kat. 59 kg i 64 kg dziewcząt U-17

13:00 – start kat. 71 kg, i 76 kg, i +76 kg dziewcząt U-15

15:30 – start kat. 71 kg, 76 kg, 81 kg i +81 kg dziewcząt U-17

17:30 – start kat.45 kg chłopców U-15

19:00 – start kat. 49 kg  U 15, 55 kg i 61 kg chłopców U-17

15 maja (sobota)

9:00 – start kat. 55 kg chłopców U-15

11:00 – start kat. 61  kg chłopców U-15

13:00 – start kat. 67 kg chłopców U-15

15:00 – OTWARCIE MISTRZOSTW

15:30 – start kat. 67 kg, i 73 kg chłopców U-17

17:30 – start kat.73 kg i 81 kg chłopców U-15

19:00 – start kat. 81 kg chłopców U-17

16.05.2021r. (niedziela)

9:00 – start kat. 89 kg, 96 kg, +96 kg chłopców U-15

11:00 – start kat. 89 kg i 96 kg chłopców U-17

13:00 – start kat. 102 kg i +102 kg chłopców U-17

15:00 – zakończenie mistrzostw

Program minutowy może ulec zmianie na konferencji technicznej w dniu 13.05.2021r.

Waga zawodniczek i zawodników zgodnie z regulaminem na dwie godziny przed startem danej kategorii wagowej. Szczegółowy program zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń i ukaże się w komunikacie organizacyjnym na stronach Klubu WLKS Nowe Iganie, Krajowego Zrzeszenia LZS i PZPC. Weryfikacja programu nastąpi na konferencji technicznej 13 maja.

 8.  Miejsce przyjmowania ekip (AKREDYTACJA)

– Biuro klubu WLKS Siedlce ul. Kazimierzowska 23.

9. Koszt zakwaterowania i wyżywienia

Zakwaterowanie i wyżywienie:

 • Internat – 100 zł,
 • Hotel  – miejsce w pok. 2-osobowym – 125 zł; miejsce w pok. 1-osobowym – 150 zł

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!

10. Zgłoszenie udziału w zawodach

Zgłoszenia w terminie do 3.05.2021r. na adres WLKS Siedlce, ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce, elektronicznie na adres email: wlksi@wp.pl. Zgłoszenia imienne wg załącznika nr 1

ZAŁĄCZNIK 1

11. Zakwaterowanie i wyżywienie

Rezerwacji wyżywienia i noclegów należy dokonać na załączonym druku.

ZAŁĄCZNIK 2

Wypełnioną „kartę rezerwacji” należy przesłać do organizatora wraz ze zgłoszeniem zawodniczki/ka do udziału w zawodach do dnia 3.05.2021r., po tym terminie miejsc nie gwarantujemy. Wraz z rezerwacją prosimy o wniesienie opłaty na konto:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, oddział w Siedlcach

nr konta 83 9221 0000 0027 3824 2000 0010

Prosimy również o podanie danych płatnika do faktury, co pozwoli przyspieszyć i usprawnić akredytację.

12. Nagrody

 • Indywidualnie za miejsca 1-3 w każdej kategorii wagowej zawodniczki/cy otrzymają medale oraz dyplomy za miejsca 1-6;
 • Województwa i Kluby za miejsca I-III punktacji łącznej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary;
 • W przypadku pozyskania sponsorów bezpośredni organizator ufunduje dodatkowe nagrody o czym poinformuje na konferencji technicznej.
 • Punktacja zespołowa wg klucz: I – 9 pkt., II – 7pkt., III – 6pkt., IV – 5pkt., V – 4 pkt., VI – 3 pkt., VII – 2pkt., VIII – 1 pkt.

Punkty te zaliczane będą do współzawodnictwa mistrzostw KZ LZS za 2021 r.

13. Obsługa sędziowska

Obsługę sędziowską zabezpiecza PZPC Warszawa i MOZPC Warszawa.

14. Finansowanie

 • Startowe wynosi 20zł,- od zawodniczki/zawodnika;

STARTOWE PROSZĘ WPŁACAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO KS LZS WARSZAWA

 • Organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy;
 • Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania zawodniczek i zawodników oraz osób towarzyszących, pokrywają jednostki delegujące zgodnie z zamówieniem;
 • Za zamówione i nie wykorzystane miejsca noclegowe oraz wyżywienie będą obciążane jednostki zamawiające.

15. Postanowienia końcowe

Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym regulaminie.

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, płatność na miejscu przez kierownika lub trenera.

16. Zalecenia i komunikaty

 • Zawody odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (dezynfekcji rąk i sprzętu)
 • Każdy uczestnik przed zawodami będzie proszony o wypełnienie kwestionariusza (dokument w załączeniu).

OŚWIADCZENIE SARS-CoV-2

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obowiązującymi w danym dniu.
 • Jednocześnie informujemy, że dany komunikat wraz z programem minutowym może ulec zmianie/korektom w zależności od postanowień Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • W zawodach uczestniczyć mogą tylko zawodnicy zdrowi, a ci którzy mają temperaturę powyżej 37,5 ℃ nie mogą wziąć udziału w mistrzostwach.