Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Komunikat organizacyjny turnieju im. Hawrylewicza

Komunikat organizacyjny Międzynarodowego Turnieju im. Jana Hawrylewicza do 23 lat w podnoszeniu ciężarów.

1. Termin i miejsce

Zawody odbędą się 19 czerwca w sali sportowej WLKS, 08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 23.

2. Organizator

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Siedlce-Nowe Iganie.

3. Współorganizatorzy

  • Samorząd Województwa Mazowieckiego;
  • Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza;
  • Powiat Siedlecki, Gmina Siedlce, Miasto Siedlce;
  • Mazowiecki Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów w Warszawie.

4. Zasady zawodów

Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 1998-2004. Zawody zostaną rozegrane wg tabeli Sinclaira.

Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz licencję PZPC na 2021 rok. Waga zawodniczek i zawodników zgodnie z regulaminem na dwie godziny przed startem danej kategorii wagowej.

5. Miejsce przyjmowania ekip (AKREDYTACJA)

Biuro klubu WLKS Siedlce ul. Kazimierzowska 23.

6. Zgłoszenie udziału w zawodach – na zaproszenie

7. Nagrody

Kobiety:

I miejsce – 400 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł, IV miejsce – 150 zł , V miejsce – 200 zł

Mężczyźni:

 I miejsce – 500 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł, IV miejsce – 250 zł, V miejsce – 200 zł

8. Obsługa sędziowska

Obsługę sędziowską zabezpiecza MOZPC Warszawa.

9. Finansowanie

Organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy.

10. Postanowienia końcowe

Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym regulaminie.

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, płatność na miejscu przez kierownika lub trenera.

11. Zalecenia i komunikaty

Zawody odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (dezynfekcji rąk i sprzętu). Każdy uczestnik przed zawodami będzie proszony o wypełnienie kwestionariusza. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obowiązującymi w danym dniu. W zawodach uczestniczyć mogą tylko zawodnicy zdrowi, a ci którzy mają temperaturę powyżej 37,5℃ nie mogą wziąć udziału w turnieju.