Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Międzynarodowe wspomnienie Jana Hawrylewicza

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Siedlce-Nowe Iganie będzie organizatorem IX Międzynarodowego Turnieju im. Jana Hawrylewicza w podnoszeniu ciężarów.

Współorganizatorami turnieju są Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starosta Siedlecki, Urząd Miasta Siedlce oraz Wójt Gminy Siedlce. W zawodach wystartują ekipy Polski, Łotwy oraz Litwy. W tym reprezentacje: Ciechanowa, Ostrowi Mazowieckiej, Nowego Dworu Mazowieckiego, Ostrołęki i gospodarzy – WLKS.

Program turnieju:
16.00 – otwarcie turnieju
16.15 – start grupy dziewcząt
17.45 – start grupy chłopców
19.30 – zakończenie turnieju

Jan Hawrylewicz urodził się w 1947 roku w Starym Chwalimie w woj. zachodniopomorskim. Jego lata młodzieńcze to wybrzeże i miasto Gdańsk. Tam dorastał i kształtował swoją osobowość. W latach 80-tych przeniósł się do Siedlec. Tu w długoletniej działalności zawodowej i społecznej pełnił wiele funkcji: od 1999 roku był prezesem Mazowieckiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów; od 2000 roku pełnił funkcję prezesa warszawsko-mazowieckiej Federacji Sportu. Był także członkiem Komisji Rewizyjnej PKOL oraz członkiem Zarządu Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

Od 1999 roku aktywnie włączył się w działalność WLKS, by w 2010 roku zostać wybranym na prezesa klubu. To jego inicjatywa i wiara spowodowały, że dzisiaj posiadamy nowy, piękny obiekt sportowy jakim jest hala sportowa. Mimo ciężkiej i śmiertelnej choroby do końca nie poddawał się walczył i szukał środków finansowych na jej wybudowanie. Udało się mu to, ale sam już nie doczekał jej uroczystego otwarcia. W swoim działaniu zawsze kierował się dobrem młodzieży, jej edukacją, stworzeniem jak najlepszych warunków do uprawiania kultury fizycznej.

Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje wiceprezes WLKS Adam Gabiński, zastępują go: Mariusz Młynarczyk, Anna Hawrylewicz, Piotr Śliwiński oraz Zygmunt Wielogórski. Członkami Komitetu Organizacyjnego zostali: Roman Garwacki, Ryszard Boratyński, Janusz Krysiak, Leszek Janiak, Jacek Kuźniarski, Mirosław Sawicki, Andrzej Rymuza, Wojciech Papakul, Jan Gołębiewski oraz Stefan Długosz.

Turniej odbędzie się w siłowni ul. Kazimierzowska 23.