MIĘDZYNARODOWE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE IM. HENRYKA JAKIMIAKA

28 września 2023 r. (czwartek) odbędą się Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne im. Henryka Jakimiaka.

Organizatorem zawodów jest WLKS Nowe Iganie.
Współorganizatorami zawodów są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS, Starosta Powiatu Siedleckiego, Wójt Gminy Siedlce, Prezydent Miasta Siedlce, Mazowieckie Zrzeszenie LZS.
Partnerem Projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Patronat Honorowy przyjął Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Pan dr Henryk Olszewski.

Zawody rozegrane zostaną w 72 konkurencjach, w których startują uczniowie klas IV -VIII.

Do zawodów zgłosiło się ok. 700 uczniów szkół podstawowych. W zawodach udział wezmą również uczniowie szkół Litewskich z Kłajpedy i Marianpola.