Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS do 15 lat w podnoszeniu ciężarów

Od 7 do 9 czerwca w Białkach odbędą się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS do 15 lat w podnoszeniu ciężarów.

I. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

II. BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Mazowieckie Zrzeszenie LZS

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

Mazowiecki Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów

Gmina Siedlce 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniach 7-9 czerwca 2019 r. w Białkach, Zespół Oświatowo-Wychowawczy, ul. Diamentowa 1

V. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE (AKREDYTACJA)

Siłownia WLKS, ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce

VI. KOSZT ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA

Zakwaterowanie: Internat – 45 zł, Dom Studenta  lub Hotel – 55 zł. Wyżywienie – 45 zł

VII. CEL ZAWODÓW

– Wyłonienie mistrzyń i mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS w grupie 15 lat

– Popularyzacja podnoszenia ciężarów

– Promocja Powiatu i Gminy Siedlce

-Stworzenie warunków dla współzawodnictwa i wzrostu poziomu sportowego podnoszenia ciężarów 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Mistrzostwach Zrzeszenia LZS prawo startu posiadają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2006-2004 i zostaną rozegrane w grupie juniorek i juniorów do 15 lat. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wagowych:

– juniorki do 15 lat – 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, +76 kg

– juniorzy do 15 lat – 45 kg, 49 kg, 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, +96 kg

Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, licencję PZPC  na 2019 rok oraz legitymację LZS z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi. 

IX. PROGRAM MISTRZOSTW

07 czerwca (piątek)

11:00 – akredytacja uczestników mistrzostw w siłownia WLKS przy ul. Kazimierzowska 23

13:00 – konferencja techniczna – siłownia WLKS

16:00-20:30 – zawody

8 czerwca (sobota)

9:00-20:30 – zawody

17:00 – Uroczyste Otwarcie Mistrzostw

9 czerwca (niedziela)

9:00-16:00 – zawody

Waga zawodniczek i zawodników zgodnie z regulaminem na dwie godziny przed startem danej kategorii wagowej. Szczegółowy program zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń i ukaże się w komunikacie organizacyjnym na stronach Krajowego zrzeszenia LZS, PZPC i WLKS Nowe Iganie, pełna weryfikacja programu nastąpi na konferencji technicznej 7 czerwca.

X. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH

Zgłoszenia pisemne w terminie do 20.05.2019r. na adres WLKS., ul. Kazimierzowska 23, 08-110 SiedLce, lub elektronicznie na adres wlksi@wp.pl, tel. kontaktowy 25 633 95 08

Zgłoszenia imienne wg wzoru:

L.p. Nazwisko i ImięKat. wagowa Rok ur.wynikklubWojewództwo
       

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń ustala się na dzień 20.05.2019 r.

XI . ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Rezerwacji wyżywienia i noclegów należy dokonać na druku ZAŁĄCZNIK 1. Wypełnioną „kartę rezerwacji” należy przesłać do organizatora wraz ze zgłoszeniem zawodniczki/ka do udziału w zawodach do 20 maja. Ilość miejsc jest ograniczona decyduje kolejność składania zamówień na noclegi i wyżywienie.

XII. NAGRODY

Indywidualnie za miejsca 1-3 w każdej kategorii wagowej zawodniczki/cy otrzymają medale oraz dyplomy za miejsca 1-6. Województwa i Kluby za miejsca I – III w punktacji łącznej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.

W przypadku pozyskania sponsorów bezpośredni organizator ufunduje dodatkowe nagrody o czym poinformuje na konferencji technicznej. Punktacja zespołowa wg klucza: I – 9 pkt., II – 7 pkt., III – 6 pkt., IV – 5; V – 4 pkt.; VI – 3pkt; VII -2 pkt.; VIII – 1 pkt. 

XIII. OBSŁUGA SĘDZIOWSKA

Obsługę sędziowska zabezpiecza PZPC Warszawa i  MOZPC Warszawa. 

XIV. FINANSOWANIE

Organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania zawodniczek i zawodników oraz osób towarzyszących, pokrywają jednostki delegujące zgodnie z zamówieniem.

Za zamówione i nie wykorzystane miejsca noclegowe oraz wyżywienie będą obciążane jednostki zamawiające.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym regulaminie.

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, płatność na miejscu przez kierownika lub trenera.