Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Nagrody i stypendia dla WLKS

Reprezentanci WLKS Siedlce-Nowe Iganie zostali nagrodzeni na ostatniej sesji Rady Gminy Siedlce.

Sportowcy WLKS otrzymali nagrody finansowe i stypendia. W gronie docenionych znaleźli się: trenerzy Dawid Fertykowski i Krystian Misztal oraz Klaudia Celińska-Mysław, Olga Komorowska, Kornelia Korporowicz, Klaudia Kudelska, Zuzanna Najmoła, Klaudia Podgórzak, Kamil Tomczak, Karolina Urban.