rywalizujące zapaśniczki

Początek września pod znakiem zapasów

Prezentujemy komunikat organizacyjny Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS młodziczek kobiet w zapasach kobiet.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS MŁODZICZEK
W ZAPASACH KOBIET
Siedlce 03-04.09.2021r.

 1. Organizatorzy
 • Krajowe Zrzeszenie LZS
 • Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie
 1. Współorganizatorzy
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Polski Związek Zapaśniczy
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Mazowieckie Zrzeszenie LZS
 • Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy
 • Gmina Siedlce
 • Powiat Siedlecki
 1. Cel imprezy
 • popularyzacja zapasów
 • podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek
 • wyłonienie najlepszych w grupie młodziczek
 1. Termin i miejsce zawodów
 • 3-4 września Stok Lacki/Nowe Iganie
 1. Warunki uczestnictwa
 • zgodne z regulaminem PZZ na 2021 rok
 • prawo startu w zawodach mają zawodniczki urodzeni w latach: 2007, 2008, 2009
 • kategorie wagowe: 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66
 • obowiązuje elektroniczny system zgłaszania zawodniczek do zawodów zgodnie z Regulaminem PZZ
 1. Zgłoszenia
 • zgłoszenia z ilością miejsc noclegowych i wyżywienia należy dokonać pod nr tel.: 25 633 95 08, lub przesłać na email wlksi@wp.pl do dnia 20.08.2021r. z uwzględnieniem ilości zawodniczek i osób towarzyszących
 • Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie
  Nowe Iganie, ul. Siedlecka 49, 08-110 Siedlce
  Tel.: +48 25 633 95 08, tel. 25 633 31 50
  e-mail: wlksi@wp.pl www. wlksi.siedlce.pl
  Adres do korespondencji: WLKS ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce
 1. Obsada sędziowska
 • sędziego głównego zawodów oraz obsadę sędziowską na 2 maty wyznacza Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy
 1. Koszty uczestnictwa
 • koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
 • koszt przejazdu, startowego, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywają startujące kluby
 • koszt zakwaterowania
 • Hotel – pok. 1-osob. – 100 zł
 • 1 miejsce w pokoju 2-3 osobowym 80 zł
 • Dom Studenta – 60 zł
 • wyżywienie całodzienne – 55 zł
 • startowe 20 zł od osoby
 1. Nagrody
 • zawodnicy za 1, 2, i 2×3 miejsca otrzymają medale
 • kluby za klasyfikację drużynową 1-3 otrzymują puchary
 1. Postanowienia końcowe
 • zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZZ
 • prosimy o poważne potraktowanie rezerwacji noclegów i wyżywienia, organizatorzy nie gwarantują zakwaterowania i wyżywienia, jeśli zgłoszenie nadesłane zostanie po terminie lub w ogóle nie zostanie wysłane.
 • kluby biorące udział w zawodach biorą pełną odpowiedzialność za ubezpieczenie NW zawodników i osób towarzyszących.

PROGRAM ZAWODÓW
3 września (piątek)
16:00 – przyjazd ekip i sędziów (WLKS biuro – ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce)
16:30-17:30 – weryfikacja zawodniczek
17:30-18:00 – konferencja techniczna
18:00-19:00 – waga zawodniczek

4 września (sobota) – Stok Lacki/Nowe Iganie
9:30-13:00 – walki eliminacyjne
13:00-15:00 – przerwa obiadowa
15:00-15:30 – uroczyste otwarcie zawodów
15:30-18:00 – dalszy ciąg walk eliminacyjnych i walki finałowe
18:00-19:00 – dekoracja medalistek