Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Regulamin Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych im. Henryka Jakimiaka

Przedstawiamy regulamin Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych im. Henryka Jakimiaka.

I. CEL

 • popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży,
 • wyłonienie utalentowanej młodzieży dla sekcji klubowych ,
 • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
 • promocja Mazowsza, Powiatu Siedleckiego, Miasta i Gminy Siedlce,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym przez udział w alternatywnych formach aktywności fizycznej. 

II. ORGANIZATOR

 • Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Powiat Siedlecki
 • Gmina Siedlce
 • Urząd Miasta Siedlce
 • Fundacja Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży „Szansa dla Młodzieży”

IV. TERMIN i MIEJSCE

Zawody rozegrane zostaną 24 września na stadionie ARMS w Siedlcach, ul. Prusa 6. Początek o godz. 10.00

V. PROGRAM ZAWODÓW

rocznik 2006

dziewczęta: 100m, 300m, 600m, 1000m, 4 x 100 m, skok w dal, skok wzwyż, kula (3 kg), rzut dyskiem (0,75 kg)

chłopcy: 100m, 300m, 600m, 1000m, 2000m, 4x100m, skok w dal, skok wzwyż, kula (5 kg),

rzut dyskiem (1 kg)

rocznik 2007

dziewczęta: 100m, 300m, 600m, 1000m, 4 x 100 m, skok w dal, skok wzwyż, kula (3 kg),

chłopcy: 100m, 300m, 600m, 1000m, 2000m, 4x100m, skok w dal, skok wzwyż, kula (4kg)

rocznik 2008

dziewczęta: 100m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, kula (3 kg), piłeczka palantowa

chłopcy: 100m, 300m, 600m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, kula (3kg), piłeczka palantowa

rocznik 2009

dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal, piłeczka palantowa

chłopcy: 60m, 300m, 600m, 1000m, skok w dal, piłeczka palantowa

rocznik 2010

dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal, piłeczka palantowa

chłopcy: 60m, 300m, 600m, skok w dal, piłeczka palantowa

VI. UCZESTNICTWO

 • prawo startu w zawodach posiadają uczniowie i uczennice szkół ur. w 2006 r. i młodsi,
 • każda szkoła może zgłosić dowolną ilość dziewcząt i chłopców,
 • każdy zawodnik /-czka może startować tylko w jednej konkurencji + sztafeta z zachowaniem

przepisów PZLA

 • w jednej konkurencji można zgłosić max. 2 osoby,
 • można zgłosić po jednym zespole sztafetowym dziewcząt i chłopców 

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów prosimy kierować na adres: WLKS ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce

do dnia 22.09.2020 r. Zgłoszenie  winno podpisane być przez Dyrektora Szkoły oraz lekarza zezwalającego na udział w zawodach. Legitymacje szkolne mogą być sprawdzane w dniu zawodów

w przypadku protestów lub wątpliwości.

Zgłoszenia prosimy wypełniać na DRUKU (kliknij).

Ostateczna weryfikacja zgłoszeń możliwa będzie w dniu 23.09.2020 r. do godz.12.00, Tel.(25) 63 331 50, e-mail: wlksi@wp.pl

W dniu zawodów nie przyjmujemy zgłoszeń i zmian!!! 

VIII. PUNKTACJA

Do punktacji szkół zaliczane będą punkty zdobyte przez wszystkie zawodniczki i zawodników, wg

klucz I m – 9pkt., II m – 7 pkt., III m – 6 pkt., IV m – 5 pkt., V m – 4 pkt., VI m – 3 pkt., VII m – 2 pkt., VIII  m – 1 pkt. 

IX. NAGRODY

Za zajęcie I-III miejsca indywidualnie – medale i dyplomy. Dziesięć szkół otrzyma puchary.

X. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy pokrywa organizator. Koszty dojazdu  pokrywają jednostki delegujące.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody przeprowadzone będą wg. przepisów PZLA.

Prawo interpretacji regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem.

XII. INNE

Szkoła potwierdzająca start ucznia w zawodach oświadcza, że:

1. uczeń jest zdrowy i w dniu potwierdzenia udziału w zawodach nie ma objawów COVID-19,

2. uczeń nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał  kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed udziałem w zawodach,

3. uczeń został zapoznany  oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych  uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19.

OŚWIADCZENIE COVID-19

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

UWAGA

ORGANIZATOR ZBIERA WYEKSPLOATOWANE BATERIE.

Szkoły które na zawody przywiozą najwięcej kg otrzymają sprzęt sportowy jako nagrody (pierwsze 5 szkół).