Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Regulamin Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych im. Henryka Jakimiaka

Regulamin Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych im. Henryka Jakimiaka.

I. CEL

 • popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży,
 • wyłonienie utalentowanej młodzieży dla sekcji klubowych,
 • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
 • promocja Mazowsza, Powiatu Siedleckiego, Miasta i Gminu Siedlce,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym przez udział w alternatywnych formach aktywności fizycznej.

II. ORGANIZATOR

 • Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
 • Powiat Siedlecki
 • Gmina Siedlce
 • Urząd Miasta Siedlce
 • Fundacja Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży „Szansa dla Młodzieży”

IV. TERMIN i MIEJSCE

Zawody zostaną rozegrane 26 września na stadionie ARM w Siedlcach, ul. Prusa 6. Początek o 10:00.

V. PROGRAM ZAWODÓW

 • rocznik 2005

dziewczęta: 100m, 300m, 600m, 1000m, 4 x 100 m, skok w dal, skok wzwyż, kula (3 kg), oszczep
(500g), rzut dyskiem (0,75 kg)
chłopcy: 100m, 300m, 600m, 1000m, 2000m, 4x100m, skok w dal, skok wzwyż, kula (5 kg), oszczep
(600 g), rzut dyskiem (1 kg)

 • rocznik 2006

dziewczęta: 100m, 300m, 600m, 1000m, 4 x 100 m, skok w dal, skok wzwyż, kula (3 kg), oszczep
chłopcy: 100m, 300m, 600m, 1000m, 2000m, 4x100m, skok w dal, skok wzwyż, kula (4kg), oszczep
(600 g)

 • rocznik 2007

dziewczęta: 100m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, kula (3 kg), piłeczka palantowa
chłopcy: 100m, 300m, 600m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, kula (3kg), piłeczka palantowa

 • rocznik 2008

dziewczęta: 100m, 300m, 600m, skok w dal, piłeczka palantowa
chłopcy: 100m, 300m, 600m, 1000m, skok w dal, piłeczka palantowa

 • rocznik 2009

dziewczęta: 100m, 300m, 600m, skok w dal, piłeczka palantowa
chłopcy: 100m, 300m, 600m, skok w dal, piłeczka palantowa

VI. UCZESTNICTWO

 • prawo startu w zawodach posiadają uczniowie i uczennice szkół ur. w 2005 r. i młodsi,
 • każda szkoła może zgłosić dowolną ilość dziewcząt i chłopców,
 • każdy zawodnik /-czka może startować tylko w jednej konkurencji + sztafeta z zachowaniem przepisów PZLA,
 • w jednej konkurencji można zgłosić max. 3 osoby,
 • można zgłosić po jednym zespole sztafetowym dziewcząt i chłopców.

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów prosimy kierować na adres: WLKS ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce do 23 września 2019 r.

Zgłoszenie winno podpisane być przez dyrektora szkoły oraz lekarza zezwalającego na udział w zawodach. Legitymacje szkolne mogą być sprawdzane w dniu zawodów  w przypadku protestów lub wątpliwości.

Zgłoszenia prosimy wypełniać na druku zamieszczonymponiżej. Ostateczna weryfikacja zgłoszeń możliwa będzie 24 września w biurze WLKS w Siedlcach do godz.12.00, tel/fax (25)6339508, e-mail: wlksi@wp.pl. W dniu zawodów nie przyjmujemy zgłoszeń i zmian!

VIII. PUNKTACJA

Do punktacji szkół zaliczane będą punkty zdobyte przez wszystkie zawodniczki i zawodników, wg klucza I m – 9pkt., II m – 7 pkt., III m – 6 pkt., IV m – 5 pkt., V m – 4 pkt., VI m – 3 pkt., VII m – 2 pkt., VIII m – 1 pkt.,

IX. NAGRODY

Za zajęcie I-III miejsca indywidualnie – medale i dyplomy. Dziesięć szkół otrzyma puchary.

X. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne imprezy pokrywa organizator. Przejazdy i wyżywienie pokrywają jednostki delegujące.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody przeprowadzone będą wg. przepisów PZLA. Prawo interpretacji regulaminu należy do sędziego głównego w porozumieniu z organizatorem.

UWAGA! ORGANIZATOR ZBIERA WYEKSPLOATOWANE BATERIE.

Szkoły które na zawody przywiozą najwięcej kg otrzymają sprzęt sportowy jako nagrody (pierwsze 5 szkół).
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie
Nowe Iganie ul. Siedlecka 49
08-110 Siedlce
tel./fax. 25 633 95 08; tel. 25 633 31 50
e-mail: wlksi@wp.pl

WZÓR ZGŁOSZENIA CHŁOPCY

WZÓR ZGŁOSZENIA DZIEWCZĘTA