Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Regulamin Ogólnopolskich Zawodów Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce

Regulamin Ogólnopolskich Zawodów o Puchar Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce w ramach XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS Siedlce, 29-31.08.2019 r. 

I. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

II. BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Mazowieckie Zrzeszenie LZS

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Miasto Siedlec, Gmina Siedlce

IV. CEL ZAWODÓW

– wyłonienie Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce,

– popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży Zrzeszenia LZS,

– promocja Mazowsza, Powiatu Siedleckiego, Miasta i Gminy Siedlce

– stworzenie warunków dla współzawodnictwa i wzrostu poziomu sportowego lekkiej atletyki.

V. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniach 30–31 sierpnia 2019 r. w Siedlcach, stadion lekkoatletyczny, ul. Prusa 6 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

– zawodnicy, członkowie LZS, posiadający aktualne badanie lekarskie, licencję zawodniczą PZLA, a klub licencję klubową PZLA;

– organizator nie przewiduje startu (PK);

Zawodnicy  startują w kategoriach wiekowych:

Młodzik (U 16), (2004-2005)

Kobiety: 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 4×100 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut dyskiem, rzut oszczepem, kula

Mężczyźni: 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 4×100 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut dyskiem, rzut oszczepem, kula

Start w biegu na 600 m i dłuższym wyklucza udział w drugiej konkurencji z wyjątkiem sztafety 4x100m.

Junior młodszy (U18) (2002-2003)

Kobiety: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m ppł, 4×100 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut dyskiem, rzut oszczepem, kula.

Mężczyźni: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m ppł, 4×100 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut dyskiem , rzut oszczepem, kula

Start w biegu na 800 m lub dłuższym wyklucza, w danym dniu, udział w innej konkurencji z wyjątkiem sztafety

Rzuty: dysk, kula, oszczep (waga sprzętu zgodnie z przepisami PZLA  dla kategorii wiekowych). 

VII. PROGRAM MISTRZOSTW 

29 sierpnia (czwartek)

14:00 – akredytacja uczestników mistrzostw, siłownia WLKS ul. Kazimierzowska 23

16:00 – konferencja techniczna wg wykazu otrzymanego na miejscu

18:00 – kolacja

19:00 – uroczyste otwarcie Ogólnopolskich Igrzysk LZS – lodowisko, ul. B. Prusa 6, Siedlce

30 sierpnia (piątek)

Przed południem

100 m ppł K U18, pchnięcie kulą M U16 , rzut dyskiem K U18, skok wzwyż K U16, skok wzwyż K U18, 110 m ppł M U18, 100 m K U18, 100m K U16, 100 m M U16, rzut dyskiem K U16, 100 m M U18, pchnięcie kulą M U18,

Po południu

400 m K U18, rzut oszczepem K U18,  rzut oszczepem K U16, skok wzwyż M U18, skok w dal K U18, skok w dal K U16, 400 m M U18, 300 m K U16, 300m M U16, 1500 m K U18, 1500 m M U18, 1000 m K U16, rzut oszczepem M U16, skok wzwyż M U16, 1000 m M U16, sztafeta 4×100 m  K U18, sztafeta 4×100 m K U16, sztafeta 4×100 m M U16,  sztafeta 4×100 m M U18

31.08.2019

pchnięcie kulą K U18, rzut dyskiem M U18, skok w dal M U18, 200 m K U18, 200 m M U18, pchnięcie kulą K U16, rzut dyskiem M U16, skok w dal M U16, 600 m K U16, 600 m M U16, 800 m K U18, 800 m M U18, 2000 m K U16, 2000 m M U16, 3000 m K U18, 3000 m U18

VIII. Sposób przeprowadzenia zawodów

– w biegach na 100 m, 200 m, 110 ppł rozegrane zostaną eliminacje i finały;

– w pozostałych biegach bezpośrednio finały lub serie na czas;

– zawodnicy mają prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie , z tym, że nie mogą startować w ciągu jednego dnia w dwóch konkurencjach powyżej 800 m.

– w konkurencjach technicznych, do ścisłego finału kwalifikuje się 8 najlepszych zawodników.

– obowiązuje potwierdzenie udziału w konkurencji na bramce, dla biegów na 20 minut przed startem, a dla konkurencji technicznych na 30 minut przed planowym startem. 

IX. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZAWODACH

Zgłoszenia wyłącznie przez system zgłoszeń elektronicznych pod adresem  https://domtel-sport.pl/ . System zgłoszeń otwarty od dnia 07.08.2019 do 27.08.2019 do godziny 15.00. Nie ma  możliwości zmian zgłoszeń po zamknięciu panelu elektronicznego DOMTEL oraz dodatkowych zgłoszeń podczas weryfikacji w biurze zawodów. 

X. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Wg zasad XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS

XI. NAGRODY

Indywidualnie za miejsca 1-3 w każdej kategorii w zawodniczki/cy otrzymają medale. Województwa za miejsca I – III w punktacji łącznej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary. Punktacja  wg klucza: I- 9 pkt., II- 7 pkt., III- 6 pkt., IV- 5; V- 4 pkt.; VI- 3pkt; VII-2 pkt.; VIII- 1 pkt. i za każde następne miejsce 1 pkt. Dekoracja indywidualna zawodników odbywać się będzie bezpośrednio po zakończonej konkurencji.

XII. OBSŁUGA SĘDZIOWSKA

Obsługę sędziowską zabezpiecza Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. 

XIII. FINANSOWANIE

Wg zasad XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS.

Za zamówione i nie wykorzystane miejsca noclegowe oraz wyżywienie będą obciążane jednostki zamawiające.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym regulaminie.

Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, płatność na miejscu przez kierownika lub trenera.

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

SER_Blau_cmyk
Ksiw_logo_page-0001
logotypclaim_czerony_pl_
znak podstawowy CMYK_page-0001
powiat_page-0001
miasto_page-0001
gmina_page-0001 (1)