Stefan Długosz w składzie Komisji Współpracy z Samorządami i Współpracy Terytorialnej

Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołało Dyrektora naszego klubu Stefana Długosza w skład Komisji Współpracy z Samorządami i Współpracy Terytorialnej w kadencji 2023-2027.

Serdeczne gratulacje !