baner Wojewódzkiego Klubu Sportowego Iganie Nowe 2 wersja

Waldemar Rostek nowym członkiem Zarządu WLKS

Decyzją Walnego Zebrania Członków WLKS Pan Waldemar Rostek został powołany na nowego członka Zarządu.

Waldemar Rostek urodził się 30 marca 1974 roku w Węgrowie. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1994 roku jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu SGSP w 1998 roku skierowany został do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej PSP w Węgrowie, a następnie od 1999 roku Komendzie Powiatowej PSP w Węgrowie, gdzie realizował zadania operacyjne, szkoleniowe, łączności i BHP na różnych stanowiskach służbowych w tym Naczelnika Wydziału Operacyjnego i Zastępcy Dowódcy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Węgrowie.

Poza zadaniami wynikającymi z zakresów obowiązków uczestniczył m.in. w tworzeniu pierwszego w woj. mazowieckim centrum powiadamiania ratunkowego, programu wspomagania decyzji PREWENT czy organizacji i prowadzeniu obozów Młodzieżowch Drużyn Pożarniczych.

Od 2012 roku pełni służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego.

W ramach Mazowieckiej Brygady Odwodowej wykonuje zadania dowódcy Kompanii Gaśniczej „Siedlce”. W trakcie służby wielokrotnie brał udział i dowodził pododdziałami w różnego typu działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz pododdziałami odwodu operacyjnego podczas działań powodziowych na terenie województwa i kraju.

Odznaczony m.in.:

  1. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2012 r.
  2. Odznaką honorową PCK – 2013 r.
  3. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę – 2014 r.
  4. Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2018 r.

Żonaty, ma 3 synów. Od 1998r. zaangażowany w sport pożarniczy zarówno w charakterze zawodnika, trenera, sędziego i organizatora zawodów wg. regulaminu tradycyjnego i CTIF młodzieżowych drużyn jak i dorosłych.