Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Zawody im. Jakimiaka tuż, tuż

WLKS po raz 13 będzie organizatorem Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych im. Henryka Jakimiaka.

Zawody odbędą się 24 września na stadionie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce przy ul. B. Prusa 6. Początek zawodów godz. 10:00. Współorganizatorami będą: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Siedlecki, Urząd Miasta Siedlce, Gmina Siedlce oraz Komitet Organizacyjny na czele z przewodniczącym Wojciechem Papakulem.

Skład Komitetu Organizacyjnego: Wiceprzewodniczący – Roman Garwacki (Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA Przedstawicielstwo w Siedlcach), Jan Gołębiewski (Prezes Zarządu PPUH „GAZDA” w Siedlcach), Janusz Krysiak (Właściciel PUH „AGROINSTAL” w Strzale), Marian Paczuski (Właściciel Firmy Usługowo Transportowej „ALTRANS” w Siedlcach). Członkowie – Ryszard Boratyński (Właściciel Zakładu Usług Elektrycznych), Mirosław Buczek (Redaktor Tygodnika Siedleckiego), Lidia Chojecka-Leandro (Trener sekcji LA), Adam Gabiński (Wiceprezes WLKS), Leszek Janiak (Właściciel Centrum Obsługi „Rolnik”), Jacek Kuźniarski (Członek Zarządu WLKS), Szczepan Waszczuk (Dyrektor Regionu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.), Stefan Długosz (Dyrektor WLKS).

W zawodach wystartuje ok. 600 zawodniczek i zawodników z województw: mazowieckiego i lubelskiego oraz reprezentacja z Litwy (Mariampole, Kłajpeda). Zawody zostaną rozegrane w 72 konkurencjach dla IV, V, VI, VII i VIII klas.

W związku z podpisaną umową z firmą Eco Harpoon-Recycling podczas zawodów będzie prowadzona zbiórka zużytych baterii, Szkoły, które przywiozą najwięcej baterii otrzymają nagrody w postaci sprzętu sportowego.