baner Wojewódzkiego Klubu Sportowego Iganie Nowe 2 wersja

Kontakt

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

Adres:

Nowe Iganie

Ul. Siedlecka 49

08-110 Siedlce

Adres do korespondencji / siedziba biura:

Ul. Kazimierzowska 23

08-110 Siedlce

e-mail:
wlksi@wp.pl

telefon:
25 633 95 08

telefon:
25 633 31 50